Ph.d.-afhandling
af Jeppe Bundsgaard
Danmarks Pædagogiske Universitet
Bidrag til danskfagets it-didaktik
Udskrift |Site map |Fold ud |

10. Bilag

10.1.
Empiri  7
10.1.1.
Den dynamiske lærebog  8
10.1.1.1.
Transskriptioner  9
10.1.2.
Gentofte Webparlament  185
10.1.2.1.
Logbøger ifbm. alsidig udvikling  186
10.1.2.2.
Elevernes evaluering  194
10.1.2.3.
Forumdialoger  197
10.1.2.3.1.
Dialog om alsidig udvikling  198
10.1.2.3.2.
Dialog om mangfoldighed  231
10.1.3.
6. klassernes parlament  253
10.1.3.1.
Dialog om pelsdyravl  254
10.1.3.2.
Tråd fra debatten om pelsdyravl  283
10.1.3.3.
Svar på evalueringsspørgsmål  288
10.1.3.4.
Eksempel på gæstebog  292
10.1.3.4.1.
Dialog med Pia  314
10.1.4.
Notater  319
10.1.4.1.
Notat om de foreløbige analyser af
elevinterviewet
  319
10.1.4.2.
Notat om forløbet af 2.
verdenskrigsforløbet
  331
10.1.4.3.
Notat om forløbet Internettet ned på
gulvet
  337
10.1.4.4.
Notat om søgning på internettet efter
oplysninger om Öland, 9.a.
  342
10.1.4.5.
Notat om Tallerup News  343
10.1.4.5.1.
Spørgeark for journalister  352
10.2.
Projektbeskrivelse  354
10.3.
Forfattererklæring  362
Dialog
11.
Forum 
12.
Tagwall 
13.
Forsvar 
13.1.
Bedømmelsesudvalgets indstilling 
13.2.
Foredrag ved forsvar 
13.3.
Handout 
13.3.1.
Videnskabelig praksis 
13.3.2.
Didaktik og fagdidaktik 
13.3.3.
Undervisningssituation 
13.3.4.
Didaktisk trekant 
13.3.5.
Motivation 
13.3.6.
Principper for undervisningstilrettelæggelse 
13.3.7.
Kommunikative kompetencer 
13.3.8.
Søgeordsudvikling 
13.3.9.
At finde en relevant side 
13.3.10.
Læsestrategier 
13.3.11.
Surfesøgning 
13.3.12.
Vurderingsprocessen 
13.3.13.
Typer af forestillede kommunikationssituationer 
13.3.14.
Principper for organisering af samarbejde via net 
13.3.15.
Interaktive assistenter 
13.3.16.
Produktion 
13.3.17.
Konklusioner og Invitationer 
13.4.
Videoer fra forsvaret 
13.4.1.
Intro 
13.4.2.
Jeppe Bundsgaard 
13.4.3.
Vibeke Hetmar pva udvalget 
13.4.4.
Ib Poulsen 
13.4.5.
Svein Østerud 
13.4.6.
Vibeke Hetmar 
13.4.7.
Ex auditorio 
13.4.8.
Indstilling til ph.d.-graden