Motivation

 

Motivation = Goals x Emotions x Personal Agency Belief

 

Motivation = Mål x Følelser x Personlig handleselvtillid