Samarbejde via net

Principper for organisering af samarbejde via nettet

 1. Der skal være motivationsfaktorer der står mål med indsatsen, dvs.
  • miljøet (fx samtalepartnerne) skal være responsivt. Dvs. deltagerne skal forvente at blive taget alvorligt, blive lyttet til og svaret i god ånd,
  • deltagerne skal opfatte målene som væsentlige og vedkommende, og
  • deltagerne skal opleve at de sociale relationer giver mening (og vækker efterstræbte følelser).
 2. Organiseringen af forumdialoger må tage hensyn til
  • hvordan deltagerne føler et ansvar for fællesskabet,
  • hvordan de tager mulighederne på sig og anvender usikkerheden med henblik på at udvikle det sociale netværk, og endelig
  • hvordan deltagerne oplever at de kan få en identitet i forummet.
 3. Deltagerne må være forberedte på dialogen ved:
  • at vide noget (og mene noget).
  • kunne formulere en udfoldet argumentation – eller skrivningen skal være lagt til rette således at det er acceptabelt at den ikke er udfoldet.

Oversigt 27. Principper for organisering af samarbejde via nettet