Ph.d.-afhandling
af Jeppe Bundsgaard
Danmarks Pædagogiske Universitet
Bidrag til danskfagets it-didaktik
Udskrift |Site map |Fold ud |

10.1.1. Den dynamiske lærebog

Den dynamiske lærebog findes her:

www.dynamitbogen.dk

Spørgsmål før og efter forløbet findes her:

www.dynamitbogen.dk/forskning

Transskriptioner af alle interview findes på næste side. Der er adgangsbegrænsning. Adgang opnås efter begrundet ansøgning til undertegnede. 

Redigeret af Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.did2.bundsgaard.net/bilag/empiri/dynamitbogen/index.php
SmartSite Publisher