Ph.d.-afhandling
af Jeppe Bundsgaard
Danmarks Pædagogiske Universitet
Bidrag til danskfagets it-didaktik
Udskrift |Site map |Fold ud |

10.1.2.2. Elevernes evaluering

Figur 28. Tabeller over elevernes evaluering af Gentofte webparlament.