Ph.d.-afhandling
af Jeppe Bundsgaard
Danmarks Pædagogiske Universitet
Bidrag til danskfagets it-didaktik
Udskrift |Site map |Fold ud |

10.1.2.2.

Figur 28. Tabeller over elevernes evaluering af Gentofte webparlament.

Redigeret af Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 23-06-2006
Denne sides adresse: www.did2.bundsgaard.net/bilag/empiri/gentoftewebparlament/
elevernesevaluering/index.php
SmartSite Publisher