Interaktive assistenter

Principper bag interaktive assistenter

  1. Assistenten bygger på en beskrivelse af et fagligt område eller faglige metoder; en beskrivelse af "den normale" proces.
  2. Assistenten integrerer elevernes projekt eller introducerer selv en problemstilling, dvs. at den er funktionel. 
  3. Eleven skal tænke; computeren reducerer og åbner mulighederne, giver respons, men ikke svar.
  4. Assistenten samler elevernes input i en opsamling der kan vises til og diskuteres med læreren og andre elever.

Oversigt 29. Principper bag interaktive assistenter