Skrivning i autentiske sammenhænge

Eksempel: Webparlament

  • En forberedelsesfase hvor eleverne skriver debatoplæg
  • En kommentarfase hvor eleverne giver respons i en situation med tydelige relationer mellem deltagerne og et klart defineret mål
  • En dialogfase hvor eleverne diskuterer og tematiserer diskussionens form, hvor skriften bruges dialogisk og afsøgende
  • En opsamlingsfase hvor eleverne skal skrive deres diskussion sammen til et fælles holdningspapir de kan holde som oplæg ved en paneldebat eller en anden afslutning.