Didaktik og fagdidaktik

Didaktik

Didaktik er overvejelser over undervisningssituationen, planlægningsovervejelser der går forud for undervisningssituationen og evalueringer der ligger efter og danner baggrund for de videre planlægninger.

 

 

Opgaver for en fagdidaktiker

En fagdidaktiker må tage udgangspunkt i en forståelse af situationens konstituenter (deltagere, relationer, midler osv.) og på baggrund heraf beskrive

  • Samfund og livsverden
  • Formål med uddannelsen
  • Mål for undervisningen
  • Indhold i undervisningen
  • Metoder & organiseringer af rammer, samvær og aktiviteter
  • Evaluering

Oversigt 3. Opgaver for en fagdidaktiker.