Principper for undervisningstilrettelæggelse

Principper for undervisningstilrettelæggelse

Undervisning skal så vidt muligt

  1. være funktionel,
  2. ikke være "som om",
  3. være organiseret omkring mål,
  4. inddrage og acceptere personlige relationer,
  5. give lejlighed til at eleverne kan udvikle og sætte deres livsfortælling i spil,
  6. tilrettelægges således at eleverne har lejlighed til at befinde sig i deres nærmeste udviklingszone, og
  7. stræbe mod at eleverne både tilegner sig det kulturelt givne, selv skaber nye forståelser og erkendelser og får mulighed for at deltage i udvikling af historisk nye virksomhedsformer.

Oversigt 11. Principper for undervisningstilrettelæggelse. 

 

  1. stræbe mod at organiseringen af og rammerne for undervisningen tydeliggør lærings- og produktmål, ansvarsfordeling, tidsperspektiver, redskaber (teknologier & medier, andre objekter), deltagergrupper og -relationer samt kommunikationsformer og -forventninger.

 Et nyt 7. princip