Dette er den printervenlige udgave. Klik her for skærmudgaven. | Luk vindue

Indholdsfortegnelse

1.
Indledning  9
1.1.
Teknikaliteter  15
2.
Videnskabsteori & -metode  17
2.1.
Om modeller og oversigter  35
Dialektisk didaktik
3.
Placering i det didaktiske felt  38
4.
Situationen  48
4.1.
En generel kommunikationssituationsmodel  48
4.1.1.
Deltagere  50
4.1.2.
Tekst, kontekst og objekt  53
4.1.3.
Teknologi, mærke og medium  54
4.1.3.1.
Mediebegrebet i Medier og Kultur  55
4.1.3.2.
Niels Ole Finnemanns mediebegreb  60
4.1.3.3.
Krav til en terminologi  62
4.1.3.4.
En definition af termerne teknologi, mærke,
medium og tilhørende begreber
  62
4.1.3.4.1.
Bæremedium  63
4.1.3.4.2.
Kommunikationsteknologi  65
4.1.3.4.3.
Hukommelsesmedium  70
4.1.3.5.
Computerteknologi  70
4.1.3.6.
Interaktivitet  74
4.1.4.
Modalitet  80
4.1.5.
Opsamling  84
4.2.
Undervisningssituationen  84
4.2.1.
Deltagere i undervisningssituationen  93
4.2.1.1.
Motivation  94
4.2.1.1.1.
De individualpsykologiske
motivationsfaktorer
  101
4.2.1.1.2.
De mellemmenneskelige faktorer  107
4.2.1.1.3.
Livsfortællingen som
motivationsfaktor
  108
4.2.1.2.
Forudsætninger/kompetencer  110
4.2.2.
Læring  117
4.2.3.
Principper for undervisningstilrettelæggelse  122
4.3.
Opsamling  123
5.
Før situationen  124
5.1.
Baggrund  127
5.1.1.
Netværkssamfundet  128
5.1.2.
Identitet & socialitet  133
5.1.3.
Informationssamfundet  137
5.1.4.
Opsamling  139
5.2.
Formål & mål  141
5.2.1.
Formål: Handlekompetence  141
5.2.2.
Nøglekompetencer  149
5.2.3.
Mål: Kommunikative kompetencer  157
5.3.
Indhold & metode  168
5.3.1.
Informationskompetence  170
5.3.1.1.
At fuldtekstsøge  174
5.3.1.2.
At surfesøge  190
5.3.1.3.
At vurdere  214
5.3.2.
Samarbejde via net  225
5.3.2.1.
Elektronisk dialog  226
5.3.2.2.
Skriftmodaliteten  231
5.3.2.3.
Forumteknologien  236
5.3.2.4.
Principper for tilrettelæggelse af
samarbejde via nettet
  242
5.3.2.5.
Webparlament  244
5.3.2.5.1.
Gentofte Webparlament  249
5.3.2.5.2.
Demokratisk dialog  255
5.3.2.5.3.
Sociale relationer  268
5.3.3.
Interaktive assistenter  274
5.3.4.
Produktion  292
5.3.4.1.
Den dynamiske lærebog  302
5.3.4.1.1.
Motivation  304
5.3.4.1.2.
Elevernes evaluering  311
5.3.4.2.
Klassens avis og webparlament  315
5.3.4.3.
Stafetavis  319
Analysemetode
6.
Empiri og analysemetode  325
6.1.
Webinterview  325
6.2.
Spørgeskema  332
6.3.
Forumdialog  333
Afrundende
7.
Konklusioner & Invitationer  335
8.
Summary  344
9.
Litteratur  354
9.1.
Ordforklaringer  375
Bilag
10.
Bilag 
10.1.
Empiri 
10.1.1.
Den dynamiske lærebog 
10.1.1.1.
Transskriptioner 
10.1.2.
Gentofte Webparlament 
10.1.2.1.
Logbøger ifbm. alsidig udvikling 
10.1.2.2.
Elevernes evaluering 
10.1.2.3.
Forumdialoger 
10.1.2.3.1.
Dialog om alsidig udvikling 
10.1.2.3.2.
Dialog om mangfoldighed 
10.1.3.
6. klassernes parlament 
10.1.3.1.
Dialog om pelsdyravl 
10.1.3.2.
Tråd fra debatten om pelsdyravl 
10.1.3.3.
Svar på evalueringsspørgsmål 
10.1.3.4.
Eksempel på gæstebog 
10.1.3.4.1.
Dialog med Pia 
10.1.4.
Notater 
10.1.4.1.
Notat om de foreløbige analyser af
elevinterviewet
 
10.1.4.2.
Notat om forløbet af 2.
verdenskrigsforløbet
 
10.1.4.3.
Notat om forløbet Internettet ned på
gulvet
 
10.1.4.4.
Notat om søgning på internettet efter
oplysninger om Öland, 9.a.
 
10.1.4.5.
Notat om Tallerup News 
10.1.4.5.1.
Spørgeark for journalister 
10.2.
Projektbeskrivelse 
10.3.
Forfattererklæring 
Redigeret af Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 23-06-2006
Denne sides adresse: www.did2.bundsgaard.net/top/indholdsfortegnelse/index.php