Dette er den printervenlige udgave. Klik her for skærmudgaven. | Luk vindue

9. Litteratur

Aidman, E.V. & D.A. Leontiev (1998): "Fra ydre motivation til indre styring. Et Vygotsky-perspektiv" I: Mads Hermansen (red.): Fra læringens horisont. Opr. 1991. Århus: Klim.

Andersen, Erik Skøtt, Claus Detlef & Jens Raahauge (1991): Sæt ord på din verden: procesorienteret skrivning (3 bind med forskellige forfattere). København: Dansklærerforeningen.

Andersen, Peter Bøgh, Jens W. Johannsen, Jakob A. Mikkelsen & Morten Sams (1997): "Interaktive tekster" I: Henrik Juel (red.): Multimedieteori – om de nye mediers teoriudfordringer. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Andresen, Bent B. (1999): Skolen I Tiden. Vejle.

Bang, Jørgen Chr. & Jørgen Døør (1985-1998): Sprogteori I-IX. Odense: Nordisk Institut & Filosofisk Institut.

Bang, Jørgen Chr. & Jørgen Døør (1998): Sprogteori IX: Ecology, Deixis & Dialectics. To essays i dialektisk sprogteori. Odense: ELI: Research Group.

Bang, Jørgen Chr. & Jørgen Døør (1995): Sprogteori VIII: Doktrin, Modalitet & Deixis. Odense: Nordisk Institut & Filosofisk Institut.

Bang, Jørgen Chr. & Jørgen Døør (1990): Sprogteori V. Deixis, Text, Sex – to essays om syntaktiske, semantiske & pragmatiske aspekter af skønlitterære texter (Fay Weldon & Synnøve Søe). Odense: Nordisk Institut, Odense Universitet.

Bang, Jørgen Chr. (2001): Dansk Dialektisk Sprogteori – Et ufærdigt råudkast om deixis, metafor & modalitet som basale aspekter af sproget. Odense: ELI: Research Group: Ecology, Language & Ideology.

Bang, Jørgen Chr. (1974): Lingva. Lingvist. Lingvistik. Odense: Nordisk Institut. Odense Universitet.

Bauer, Mette & Karin Borg (1993): Den skjulte læreplan. Unge Pædagogers pædagogiske serie A16. 12. opl., opr. 1973, rev. 1986. København: Unge Pædagoger.

Bauman, Zygmunt & Tim May (2003): At tænke sociologisk. København: Hans Reitzel.

Beck, Ulrich & Johannes Willms (2002): Samtaler med Ulrich Beck. Frihed eller kapitalisme. København: Hans Reitzels Forlag.

Berthelsen, Jens, Knud Illeris & Sten Clod Poulsen (1993): Grundbog i projektarbejde – teori og praktisk vejledning. Unge Pædagogers serie, nr. B 43. Opr. 1985. København: Unge Pædagoger.

Bordewijk, Jan L., & Ben van Kaam (1986): "Towards a new classification of tele-information services" I: InterMedia, Vol. 14, nr.1.

Breiting, Søren, Kristian Hedegaard, Finn Mogensen, Kirsten Nielsen & Karsten Schnack (1999): Handlekompetence, interessekonflikter og miljøundervisning: MUVIN-projektet. Odense: Odense Universitetsforlag.

Bruner, Jerome (2003): Uddannelseskulturen. Opr. 1996. København: Hans Reitzels Forlag.

Bruner, Jerome (1986): Actual Minds, Possible Worlds. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Bundsgaard, Jeppe & Kjeld Kjertmann (2004): Den dynamiske lærebog. Forskningsrapport. ITMF-Projekt 474. København: Danmarks Pædagogiske Universitet.

http://www.dpu.dk/site.asp?p=5747, lokaliseret 30. december 2004.

Bundsgaard, Jeppe (2004): "Aspekter af danskfagets IT-didaktik" I: Bente Meyer & Helle Rørbech (red.): Perspektiver på dansk. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

http://www.jeppe.bundsgaard.net/phd/artikler/DanskfagetsIT_didaktik.php, lokaliseret 30. december 2004.

Bundsgaard, Jeppe (2003): "Forestillinger om kommunikationssituationer" I: Peter Widell & Mette Kunøe (red.): 9. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Århus Universitet 10.-11. oktober 2002. Århus: Institut for Nordisk Sprog og Litteratur.

http://www.jeppe.bundsgaard.net/phd/artikler/Real_og_forestillet_kom-model_-_til_MUDS-rapport1.php.

Bundsgaard, Jeppe (2003b): "TV-nyheder og danskfaget i skolen". http://www.jeppe.bundsgaard.net/phd/artikler/TVTEEN.PDF, lokaliseret 30. december 2004.

Bundsgaard, Jeppe (2002a): "Slørede subjekter: En dialektisk metode til afklaring af tekstuelle & kontekstuelle subjekt-objekt-forhold" I: Synsvinkler. Tidsskrift for nordisk litteratur og sprog. 11. Årg. Nr. 27. Odense: Center for Nordiske Studier, Syddansk Universitet.

www.jeppe.bundsgaard.net/artikler/sprog/deixissloering.php, lokaliseret 30. december 2004.

Bundsgaard, Jeppe (2002b): "Internetdidaktik".

www.jeppe.bundsgaard.net/phd/artikler/internetdidaktik1.php, lokaliseret 30. december 2004.

Bundsgaard, Jeppe (2000): Internettet: Atom eller fragment – En dialektisk kommunikationsteoretisk og -historisk undersøgelse af Internettet. Odense: ELI Research Group.

http://www.jeppe.bundsgaard.net/artikler/it/speciale.php, lokaliseret 30. december 2004.

Bundsgaard, Rikke (2004): Litteraturundervisningens demokratiske dannelsespotentiale. Bacheloropgave.

http://www.rikke.bundsgaard.net/bacheloropgave, lokaliseret 30. december 2004.

Bundsgaard, Trine (2004): Dynamitbogen. En elevfortælling om Den dynamiske lærebog.

http://www.dynamitbogen.dk/fortaelling, lokaliseret 30. december 2004.

Busch, Henrik, Nikolaj Frydensbjerg Elf & Sebastian Horst (2004): Fremtidens uddannelser. Den ny faglighed og dens forudsætninger. København: Undervisningsministeriet.

http://pub.uvm.dk/2004/fremtidens

Canto-Sperber, Monique & Jean-Pierre Dupuy (2001): "Competencies for the Good Life and the Good Society" Dominique S. Rychen & Laura H. Salgenik (eds.): Defining and Selecting Key Competencies. Göttingen: Hogrefe & Huber Publishers.

Castells, Manuel (2004): The power of identity. Information age: Economy, Society, and Culture. Vol. 2., 2. ed. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

Castells, Manuel (2003): Netværkssamfundet og dets opståen. Informationsalderen: Økonomi, samfund og kultur. Bd. 1. København: Hans Reitzels Forlag.

Castells, Manuel (2003b): Internet Galaksen – Refleksioner over Internettet, erhvervslivet og samfundet. Århus: Systime.

Castells, Manuel (2002): The Internet Galaxy – Reflections on the Internet, Business, and Society. Opr. 2001. Oxford: Oxford University Press.

Castells, Manuel (2000): End of millennium. Information age: Economy, Society, and Culture. Vol. 3., 2. ed. Oxford: Blackwell Publishers Ltd.

Christrup, Henriette (2002): "Kommunikationskompetence – nøgle til frihed og fællesskab" I: Nøglekompetencer – forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab. København: Undervisningsministeriet.

Cole, Michael (1996). Cultural psychology: A once and future discipline. Cambridge: Harvard University Press.

Crystal, David (1997): A Dictionary of Linguistics and Phonetics. 4. udg. Malden, Massachusetts: Blackwell Publishers Inc.

Crystal, David (1997b): The Cambridge encyclopedia of language. 2. udg. Cambridge: Cambridge University Press.

Danmarks Radio (2002): "Debat om Kompetencebegrebet" (Indblik i P1, 10. april 2002) http://www.nkr.dk/visNyhed.asp?artikelID=326 (lokaliseret 15. april 2005).

Dawes, Lyn, Neil Mercer & Rupert Wegerif (2000): Thinking Together. A programme of activities for developing thinking skills at KS2. Birmingham: The Questions Publishing Company Ltd.

Dillenbourg, Pierre (1999): ”Introduction: What Do You Mean By ”Collaborative Learning”?” I: Pierre Dillenbourg (red.): Collaborative Learning. Cognitive and Computational Approaches. Kidlington, Oxford: Elsevier Science Publishers.

Drotner, Kirsten, Klaus Bruhn Jensen, Ib Poulsen & Kim Schrøder (1997): Medier og kultur: En grundbog i medieanalyse og medieteori. 1. udg. 2. opl. (opr. 1996). København: Borgen.

Døør, Jørgen (1998): Moralske Meditationer: To essays. Odense: Institut for Sprog og Kommunikation.

Døør, Jørgen (1994): "Fornuftens Instrumenter og Instrumenternes Fornuft" I: Jørgen Døør (red.): Bioetik og kulturkritik. Odense: Forskergruppen for Økologi, Sprog og Ideologi.

Eisenstein, Elisabeth (1972): The printing press as an agent of change I & II. Communications and cultural transformations in early-modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press.

Elbow, Peter (1973): Writing Without Teachers. New York: Oxford University Press.

Engeström, Yrjö (1998): "Den nærmeste udviklingszone som den basale kategori i pædagogisk psykologi" (oversat fra "The Zone of Proximal Development as the Basic Category of Educational Psychology" (1986) af Elisabeth Ellekjær) I: Mads Hermansen (red.): Fra læringens horisont – en antologi. Århus: Klim.

Evensen, Lars Sigfred (1993): "Skrivepedagogikk i relieff" I: Inge Moslet og Lars Sigfred Evensen (red.): Skrivepedagogisk fornying. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Fairclough, Norman (1998): Discourse and Social Change. Opr. 1992. Cambridge: Polity Press.

Fien, John (1994): "Critical Theory, Critical Pedagogy and Critical Praxis in Environmental Education" I: Bjarne Bruun Jensen & Karsten Schnack (red.): Action and Action Competence as Key Concepts in Critical Pedagogy. Didaktiske Studier bd. 12. København: Danmarks Lærerhøjskole.

Finnemann, Niels Ole (2000): "Computeren: Et medie for en ny skriftteknologisk revolution" I: Jens F. Jensen (red.): Multimedier, Hypermedier, Interaktive Medier. FISK-serien, nr. 3. 1. udg. 2. opl., opr. 1998. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Fischer, K.W., D. Bullock, E.J. Rotenberg & P. Raya (1993): "The dynamics of competence: How context contributes directly to skill" I: R. Wozniak & K.W. Fischer (red.): Development in Context. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Flower, Linda, and John R. Hayes (1980): "A Cognitive Process Theory of Writing." I: College Composition and Communication. Nr. 31.

Ford, Martin E. (1992): Motivating Humans: Goals, Emotions, and Personal Agency Beliefs. Newbury Park: Sage Publications.

Ford, Donald (1987): Humans as self-constructing living systems: A developmental perspective on behavior and personality. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Ford, Henry (1922): My life and work. New York.

Furneaux, Clare (1998): "Process writing" I: Johnson, K & H Johnson (red.): Encyclopedic Dictionary of Applied Linguistics. Oxford: Blackwell.

http://www.rdg.ac.uk/AcaDepts/cl/slals/process.htm (lokaliseret 24. december 2004).

Gentofte Kommune (2003): Børne- og Ungepolitik i Gentofte – Oplæg til dialog. Gentofte.

http://systemsoftware.adsl.dk/gkskoler/filer/0030_folder060203.pdf (lokaliseret 14. april 2005).

Giddens, Anthony (1995): Sociologi: en kort, men kritisk introduktion. København: Hans Reitzel.

Goody, Jack (2001): "Competencies and Education: Contextual Diversity" I: Dominique S. Rychen & Laura H. Salgenik (red.): Defining and Selecting Key Competencies. Göttingen: Hogrefe & Huber Publishers.

Gredsted, Leif & Lisa Gjedde (2004): Børns fortælleuniverser. Forskningsrapport fra ITMF-projekt 140. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

http://www.dpu.dk/site.asp?p=5751 (lokaliseret 12. april 2005).

Greene, Stuart & Ackerman, John M. (1995): "Expanding the Constructivist Metaphor: A Rhetorical Perspective on Literacy Research and Practice" I: Review of Educational Research. Vol. 65, nr. 4.

Greenwood, Davydd J. & Morten Levin (1998): Introduction to Action Research. Social Research for Social Change. Thousand Oaks: Sage Publications, Inc.

Gregersen, Frans, Nikolaj Frydensberg Elf, Steen Lassen, Helle Pia Laursen, Leif Lørring, Finn Hauberg Mortensen, Jette Pagaard Norrild, Ursula Andkjær Andersen og Kirsten Voigt (2003): Fremtidens Danskfag – en diskussion af danskfaglighed og et bud på dens fremtid. Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr. 1 - 2003. København: Undervisningsministeriet.

Griffin, P. & M. Cole (1984): "Current activity for the future: The Zo-ped" I: B. Rogoff & J.V. Wertsch (red.): Children's learning in the zone of proximal development. San Francisco.

Gustavsen, Bjørn (2001): "Theory and Practise: the mediating Discourse" I: Peter Reason & Hilary Bradbury (red.): Handbook of Action Research. Participative Inquiry & Practice. London: Sage.

Habermas, Jürgen (1996): Strukturwandel der Öffentlichkeit – Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft. 2. udg. 1990, opr. 1962. Frankfurt am Main: Suhrkamp

Halliday, M.A.K. (1995): An Introduction to Functional Grammar. 2. udg., opr. 1985/1994. London: Arnold.

Hansbøl, Mikala & Birgitte Holm Sørensen (2004): Maglenews. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

http://www.dpu.dk/site.asp?p=5757 (lokaliseret 19. januar 2005).

Hansen, Elisabeth (1989-91): Forældrenes møde med procesorienteret skrivning og tekstbehandling; Elever og lærere arbejder med procesorienteret skrivning og tekstbehandling. Prodata delrapporter. København: Danmarks Lærerhøjskole, Institut for Dansk Sprog og Litteratur/Institut for Småbørnspædagogik.

Haugsted, Mads Th. (2004): Taletid: Mundtlighed, kommunikation og undervisning. København: Alinea.

Hedeboe, Bodil & John Polias (2000): "Et sprog til at tale om sprog. Om funktionel grammatik og genrepædagogik i Australien" I: Dansk i dialog. København: Dansklærerforeningen.

Hermansen, Mads (2001): Læringens univers. 4. udg., opr. 1996. Århus: Klim.

Hermansen, Mads (2003): Omlæring. Århus: Klim.

Hetmar, Vibeke (2000): Elevens projekt – Lærerens udfordringer. Om skriveundervisning og skriveudvikling i folkeskolen. København: Dansklærerforeningen.

Hetmar, Vibeke (1996): Litteraturpædagogik og elevfaglighed. Litteraturundervisning og elevernes litterære beredskab set fra en almenpædagogisk position. København: Danmarks Lærerhøjskole.

Hiim, Hilde & Else Hippe (2002): Undervisningsplanlægning for faglærere. 2. opl., opr. 1998/1999. København: Gyldendal.

Hoel, Torlaug Løkensgard (1997): "Innoverreta og utoverretta skriveforsking og skriveteoriar" I: Lars Sigfred Evensen & Torlaug Løkensgard Hoel (red.): Skriveteorier og skolepraksis. Oslo: LNU/Cappelen Akademisk Forlag.

Hoel, Torlaug Løkensgard (1990): Skrivepedagogikk på norsk: Procesorientert skrivning i teori og praksis. Oslo: LNU/Cappelen.

Holm, Søren & Lone Schmidt (1995): "Analyse baseret på "Grounded Theory"" I: Inga Marie Lunde & Pia Ramhøj: Humanistisk forskning inden for sundhedsvidenskab. København: Akademisk Forlag.

Humes, Ann (1983): "Research on the Composing Process" I: Review of Educational Research. Vol. 53, nr. 2.

Hymes, Dell H. (1972): "On communicative competence" I: Pride and Holmes (eds.): Sociolinguistics. Selected Readings. Harmondsworth: Penguin.

Illeris, Knud (1999): Læring – aktuel læringsteori i spændingsfeltet mellem Piaget, Freud og Marx. Frederiksberg.

Ingvorsen, Flemming Erichs (2001): Handlekompetence som didaktisk begreb – i den problemorienterede og projektorganiserede undervisningsform. Specialeafhandling. København: Danmarks Pædagogiske Universitet.

Jacobsen, Bo; Flemming Troels Jensen, Mikkel Bo Madsen, Marius Sylverstersen & Claude Vincent (2004): Den vordende demokrat. En undersøgelse af skoleklassen som demokratisk lærested. Århus: Århus Universitetsforlag.

Jakobson, Roman (1960): "Linguistics and Poetics" I: Sebeok, Thomas A. (red.): Style in Language. Massachusetts: M.I.T. Press.

Jensen, Bjarne Bruun (1993): "Handlekompetence inden for sundheds- og miljøundervisning – baggrund og udfordringer" I: Bjarne Bruun Jensen & Karsten Schnack (red.): Handlekompetence som didaktisk begreb. Didaktiske studier bd. 2. København: Danmarks Lærerhøjskole.

Jensen, Bjarne Bruun (1994): "Action, Action Competence and Change in the Field of Educational and Health Education" I: Bjarne Bruun Jensen & Karsten Schnack: Action and Action Competence as Key Concepts in Critical Pedagogy. Didaktiske Studier bd. 12. København: Danmarks Lærerhøjskole.

Jensen, Bjarne Bruun & Karsten Schnack (1993): Handlekompetence som didaktisk begreb. Didaktiske Studier 2. København: Danmarks Lærerhøjskole.

Jensen, Bjarne Bruun & Karsten Schnack (1994a): Action and Action Competence as Key Concepts in Critical Pedagogy. Didaktiske Studier bd. 12. København: Danmarks Lærerhøjskole.

Jensen, Bjarne Bruun & Karsten Schnack (1994b): "Action Competence as an Educational Challenge" I: Bjarne Bruun Jensen & Karsten Schnack: Action and Action Competence as Key Concepts in Critical Pedagogy. Didaktiske Studier bd. 12. København: Danmarks Lærerhøjskole.

Jensen, Jens F. (2000): "Interaktivitet & Interaktive medier" I: Jens F. Jensen (red.): Multimedier, Hypermedier, Interaktive Medier. 2. opl., opr. 1998. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag.

Jensen, Jens F. (1997): "Interaktivitet – på sporet af et nyt begreb i medie- og kommunikationsvidenskaberne" I: MedieKultur. Nr. 26.

Jensen, Mi’janne Juul, Ellen Krogh, Inger Lise Nordsborg, Alma Rasmussen, Agnes Witzke (1998): Når sproget vokser. København: Dansklærerforeningens Forlag.

http://www.dig.sdu.dk/forskning/n%E5r_sproget_vokser.pdf (lokaliseret 24. december 2004).

Jensen, Thorbjørn Hertz & Jeppe Bundsgaard (1996): Fortællingens gentagelse: Om fortælling og tid i Svend Åge Madsens forfatterskab. Upubliceret overbygningsopgave, Center for Nordisk sprog og litteratur.

Jessen, Carsten (2001): Børn, leg og computerspil. Odense: Odense Universitetsforlag.

Jessen, Carsten (2001b): “Virtuelle fællesskaber og læremiljøer. Chat i online-spil som eksempel på virtuel kultur” I: Birgitte Holm Sørensen (red.): CHAT – leg, identitet, socialitet og læring. København. GADS forlag.

Jessen, Carsten & Birgitte Holm Sørensen (2003): "Virtuel kommunikation og virtuelle fællesskaber – hvilke kompetencer?" I: Helle Mathiasen (red.): It og læringsperspektiver. København: Alinea.

Johansson, Thomas (2003): Billeder af selvet – hverdagslivets forandring i det senmoderne samfund. Århus: Klim.

Juncker, Beth (2001): "Børnekultur – mellem to paradigmer" I: Birgitte Tufte, Jan Kampmann og Beth Juncker: Børnekultur: Hvilke børn? Og hvis kultur? København: Akademisk Forlag A/S.

Jørgensen, Per Schultz (1995): "Generalisering i kvalitativ forskning" I: Inga Marie Lunde & Pia Ramhøj: Humanistisk forskning inden for sundhedsvidenskab. København: Akademisk Forlag.

Kaspersen, Lars Bo (1995): Anthony Giddens – introduktion til en samfundsteoretiker. København: Hans Reitzels Forlag.

Kemp, Peter (2003): "Verdensborgerens genkomst". Kronik i Politiken 2. februar 2003.

http://www.dpu.dk/site.asp?p=2794

Keiding, Tina Bering, Erik Laursen & Lene Østergaard Johansen (2003): "It og Bateson – et læringsteoretisk perspektiv" I: Helle Mathiasen (red.): It og læringsperspektiver. København: Alinea.

Kirkeby, Ole Fogh (1989): Kroppens tanke: om kunstig intelligens – det umuliges kunst. København: Samfundslitteratur.

Klafki, Wolgang (2002): Dannelsesteori og didaktik – Nye studier. Århus: Klim.

Klafki, Wolfgang (1997): ”Kritisk-konstruktiv didaktik” I: Michaet Uljens (red.): Didaktik – teori, reflektion och praktik. Lund.

Klafki, Wolfgang (1996): Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik: zeitgemässe Allgemeinbildung und kritisch-konstruktive Didaktik. 5. udg. [BY]: Beltz Verlag.

Knudsen, Susanne V. (1999): "Forankringer og forandringer – historiske perspektiver på projektarbejdet". I: Susanne V. Knudsen (red.): Projektarbejdets fortid og fremtid. København: Danmarks Lærerhøjskole.

Koch, Hal (1960): Hvad er demokrati? 2. udg., opr. 1945. København: Gyldendal.

Kock, Christian & Birthe Tandrup (1989): Skriv kreativt. Skriftlig fremstilling: sagprosa/fiktion. København: Gyldendal.

Koschmann, Timothy (1996): "Paradigm Shifts and Instructional Technology: An Introduction" I: Timothy Koschmann (red.): CSCL: theory and practise of an emerging paradigm. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.

Kranzberg, M. (1985): "The information age: evolution or revolution?" I: Bruce R. Guile (red.): Information Technologies and Social Transformation. Washington, DC: National Academy of Engineering.

Krejsler, John (2002): Læring, magt og individualitet – Når pædagogik iscenesættes som selvbestemmelse. København: Gyldendal.

Kress, Gunther (2003): Literacy in the New Media Age. London:Routledge

Kress, Gunther & Theo Van Leeuwen (2001): Multimodal discourse: The Modes and Media of Contemporary Communication. London: Edward Arnold.

Kristensen, Hans Jørgen (1987): Skolen i fremtiden. Tværfaglighed og grundlæggende kundskaber. København: Gyldendal.

Kristensen, Hans Jørgen (1991): Pædagogik - teori i praksis: skolen i 90'erne. København: Gyldendal.

Krogh, Ellen (2003): Et fag i moderniteten. Danskfagets didaktiske diskurser. Ph.d.-afhandling. Dansk Institut for Gymnasiepædagogik. Syddansk Universitet.

http://www.humaniora.sdu.dk/phd/dokumenter/filer/-0.pdf (lokaliseret 25. december 2004).

Krogh, Ellen, Alma Rasmussen & Søren Søgaard (1994): Skrivebogen. København: Dansklærerforeningen.

Langager, Søren; René Lyngfeldt Skov & William Vonsild (2004): Da udviklingen overhalede projektet indenom - 6-byernes dialogplatform, forundersøgelse. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

http://www.dpu.dk/site.asp?p=5763 (lokaliseret 8. februar 2005).

Langager, Søren & René Lyngfeldt Skov (2004): Kreative visioner og lokale ambitioner – Kreative læringsmiljøer, projektmodning. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

http://www.dpu.dk/site.asp?p=5765 (lokaliseret 8. februar 2005).

Langager, Søren (1999): "Trianguleringer – vinkler til projektforståelsen" I: Susanne V. Knudsen (red.): Projektarbejdets fortid og fremtid. København: Danmarks Lærerhøjskole.

Larsen, Carl Aage (1997): Artikler I: Erik Jensen (red.): Didaktiske emner – belyst gennem 12 artikler af Carl Aage Larsen og C.A. Høeg Larsen. København: Danmarks Pædagogiske Bibliotek.

Larsen, Carl Aage (1970): Didaktik og metodik. En indføring. København: Danmarks Lærerhøjskole.

Larsen, Carl Aage (1969): "Didaktik. Om didaktikken som planlægningsvirksomhed og om dens systematiske placering i pædagogikken" I: Pædagogik og fag. Aalborg: Aalborg Seminarium.

Larsen, Steen (1998): IT og de nye læreprocesser. Hellerup: Steen Larsen.

Laursen, Per Fibæk (1999): Didaktik og kognition. København: Gyldendal.

Lave, Jean & Etienne Wenger (1991): Situated learning. Legitimate peripheral participation. Cambridge: Cambridge University Press.

Levinson, Stephen C. (1997): Pragmatics. Opr. 1983. Cambridge: Cambridge University Press.

Lindø, Anna Vibeke (2000): Dialogisk diskursanalyse. En historisk, teoretisk og analytisk undersøgelse af sproglig opmærksomhed. Odense: Syddansk Universitet.

Light, Paul & Karen Littleton (1999): Social processes in children's learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Littleton, Karen, Neil Mercer, Lyn Dawes, Rupert Wegerif, Denise Rowe & Claire Sams (2004): "Thinking Together at Key Stage 1" I: Early Years: An International Journal of Research and Development.

Ludvigsen, Sten R. (2000): ”Informations- og kommunikationsteknologi, læring og klasserommet” I: Sten R. Ludvigsen og Svein Østerud (red.): Ny teknologi – nye praksisformer: Teoretiske og empiriske analyser av IKT i bruk. Oslo: Unipub forlag.

Ludvigsen, Sten R., Svein Østerud, Anniken Larsen & Hans Chr. Arnseth (2000): ”Ny teknologi – nye praksisformer” I: Sten R. Ludvigsen og Svein Østerud (red.): Ny teknologi – nye praksisformer: Teoretiske og empiriske analyser av IKT i bruk. Oslo: Unipub forlag.

Lund, Karen (1999): "Sprog, tilegnelse og kommunikativ undervisning" I: Anne Holmen & Karen Lund (red.): Studier i dansk som andetsprog. København: Akademisk Forlag.

Løgstrup, K.E. (1997): System og symbol. 2. udg., opr. 1981. København: Gyldendal.

Løgstrup, K.E. (1991): Den etiske fordring. 2. udg., 3. opl., opr. 1956. København: Gyldendal.

Løgstrup, K.E. (1976): Vidde og prægnans. Metafysik I. Sprogfilosofiske betragtninger. København: Gyldendal.

Mandrioli, Dino & Carlo Ghezzi (1987): Theoretical Foundations of Computer Science. New York: John Wiley & Sons.

Mathiasen, Helle (2002): Personlige bærbare computere i undervisningen. Ph.d.-afhandling. København: Danmarks Pædagogiske Universitet.

Mathiasen, Helle & Pernille Rattleff (2001): "Kommunikationens betingelser i computermedieret, netudbredt kommunikation" I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Nr. 4. Købehavn: Christian Ejlers.

Mellor, Philip A. & Chris Shilling (1997): Re-forming the Body. Religion, Community and Modernity. London: Sage.

Mercer, Neil (1995): The guided construction of knowledge. Talk among teachers and learners. Clevedon, England: Multilingual Matters.

Mercer, Neil, Rupert Wegerif & Lyn Dawes (1999): "Children's talk and the development of reasoning in the classroom" I: British Educational Research Journal. Vol. 25, 1.

Mercer, Neil & Rupert Wegrif (1999): ”Is 'exploratory talk' productive talk” I: Karen Littleton & Paul Light (red.): Learning with computers. Analysing productive interaction.

Mogensen, Finn (1993): ""Vi må oprette noget...", skrev pigen". I: Bjarne Bruun Jensen & Karsten Schnack (red.): Handlekompetence som didaktisk begreb. Didaktiske studier 2. København: Danmarks Lærerhøjskole.

Mogensen, Finn (1995): Handlekompetence som didaktisk begreb i miljøundervisningen. København: Forskningscenter for Miljø- og Sundhedsundervisning, Danmarks Lærerhøjskole.

Mortensen, Frands (1973): 22.00 Radioavis. Kommunikationskritisk analyse af 22-radioavisen. 3. oplag med kritisk efterskrift. Århus: GMT.

Negt, Oskar (1994): "Hvad skal en arbejder vide og forstå for at finde sig tilrette i verden idag? Spørgsmålet om nye samfundsmæssige nøglekvalifikationer" I: Nielsen, Birger Steen (m.fl.) (red.) Arbejde og subjektivitet – en antologi om arbejde, køn og erfaring. Roskilde: Erhvervs- og voksenuddannelsesgruppen.

Nielsen, Frede (1998): Almen Musikdidaktik. 2. rev. udg., opr. 1994. København: Akademisk Forlag.

Nielsen, Kirsten, Henry Nielsen & Hans Siggaard Jensen (1990): Skruen uden ende. Den vestlige teknologis historie. København: Teknisk forlag.

Niss, Mogens (2000): "Gymnasiets opgave, almen dannelse og kompetencer" I: Uddannelse, nr. 2:2000. København: Undervisningsministeriet.

http://udd.uvm.dk/200002/udd02-4.htm?menuid=4515 (lokaliseret 30. december 2004).

Nørretranders, Tor (1997): Stedet som ikke er. København: Aschehough.

Nørretranders, Tor (u.å.): "Internettet og demokrati".
http://www.stedetsomikkeer.dk/debat/demokrati/200198_tornor.html, opr. 1998 (lokaliseret 1. oktober 2004).

Olesen, Birgitte R. (2002): "Børns læreprocesser og kommunikation på nettet" I: Birgitte Holm Sørensen, Carsten Jessen & Birgitte R. Olesen (red.): Børn på nettet: kommunikation og læring. København: Gads Forlag.

Ong, Walter J. (1997): Orality and Literacy. The Technologizing of the Word. Opr. 1982. London: Routledge.

Ongstad, Sigmund (1996): "Det utvidete sjangerbegrep og vår norskpraksis" I: Sigmund Ongstad (red.): Hva gjør vi med sjangrene – og de med oss? Oslo: LNU/Cappelen Akademisk Forlag.

Ordbog over det Danske Sprog (1918-1956). 28 bind. 4. oplag. København: Gyldendal. Det Danske Sprog og Litteraturselskab.

Otto, Gunter & Wolfgang Schultz (udg.) (1985): Methoden und Medien der Erziehung und des Unterrichts. 4. bind af Dieter Lenzen: Enzyklopädie Erziehungswissenshaft. Stuttgart: Klett-Cotta.

Otto, Gunther (1985): "Medien der Erziehung und des Unterrichts" I: Otto & Schultz 1985.

Paris, S.G., T.A. Lawton, J.C. Turner & J.L. Roth (1991): "Developmental Perspective on standardized achievement testing" I: Educational researcher. 20.

Piaget, Jean (1969): Barnets psykiske udvikling. Opr. 1964. København: Hans Reitzels Forlag.

Piore, Michael J. & Charles F. Sabels (1984): The second industrial devide: Possibilities for prosperity. New York: Basic Books.

Polkinghorne, Donald E. (1988): Narrative Knowing and the Human Sciences. Albany (N.Y.): State University of New York Press.

Rask, Stig Roland (2000): Med eller utan filter? Med personlige funderingar kring etiken, pedagogiken, källkritiken och vuxenrollen när internet kommer till skolan. KK-Stiftelsens skriftserie 5.

Raskin, Jef (2000): The Humane Interface. Boston: Addison-Wesley.

Reason, Peter & Hilary Bradbury (red.) (2001): Handbook of Action Research. Participative Inquiry & Practice. London: Sage.

Rychen, Dominique Simone (2003): "Key competencies: Meeting important challanges in life" I: Rychen, Dominique Simone & Laura Hersh Salganik (red.): Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society. Cambridge, MA: Hogrefe & Huber Publishers.

Rychen, Dominique Simone (2003b): "A Frame of Reference for Defining and Selecting Key competencies in an International Context" I: Rychen, Dominique Simone, Laura Hersh Salganik & Mary Elizabeth McLaughlin (red.): Contributions to the Second DeSeCo Symposium. Neuchâtel: Swiss Federal Stastical Office.

Rychen, Dominique Simone & Laura Hersh Salganik (red.) (2003): Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society. Cambridge, MA: Hogrefe & Huber Publishers.

Rychen, Dominique Simone & Laura Hersh Salganik (2003b): "A holistic model of competence" I: Rychen, Dominique Simone & Laura Hersh Salganik (red.): Key Competencies for a Successful Life and a Well-Functioning Society. Cambridge, MA: Hogrefe & Huber Publishers.

Schmandt-Besserat, Denise & Elisabeth Feldbusch (1991): "Clay Tokens as Forerunners of Writing: The Linguistic Significance" I: Elisabeth Feldbusch m.fl.: Neue Fragen der Linguistik. Akten des 25. Linguistischen Kolloquiums, Paderborn 1990. Band 1: Bestand und Entwicklung. Tübingen.

Schnack, K. (1989). "Udfordringernes didaktik", In: Jens Chr. Jørgensen (red.). Enhedsskolen i udvikling, Folkeskolens Udviklingsråd.

Schnack, Karsten (1993a): ”Handlekompetence og politisk dannelse. Nogle baggrunde og indledende betragtninger” I: Bjarne Bruun Jensen & Karsten Schnack (red.): Handlekompetence som didaktisk begreb Didaktiske studier bd. 2. København: Danmarks Lærerhøjskole.

Schnack, Karsten (1993b): ”Sammenlignende fagdidaktik” I: Karsten Schnack (red.): Fagdidaktik og almendidaktik. Didaktiske studier bd. 5. København: Danmarks Lærerhøjskole.

Schnack, Karsten (1998): ”Handlekompetence” I: Niels Jørgen Bisgaard (red.): Pædagogsike teorier. 3. udgave. Værløse: Billesø & Baltzer.

Schnack, Karsten (2000): ”Faglighed, undervisning og almen dannelse” I: Hans Jørgen Kristensen og Karsten Schnack (red.): Faglighed og undervisning. København: Gyldendal.

Shilling, Chris (1993): The Body and Social Theory. London: Sage.

Simovska, Venka & Bjarne Bruun Jensen (2003): young-minds.net/lessons learnt. Student participation, action and cross-cultural collaboration in a virtual classroom. København: Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.

Sinclair, John & Malcolm Coulthard (1975): Towards an analysis of discourse: The English used by teachers and pupils. London: Oxford University Press.

Steffensen, Bo: (2003): Det fagdidaktiske projekt – almen fagdidaktik set i lyset af viden, dannelse og læring. København: Akademisk Forlag.

Steffensen, Sune (2000): Strukturalisme, Marxisme & Dialektik – dialektiske og dialogiske læsninger i diskurser om diskurser. Odense: Nordisk Institut.

Säljö, Roger (2003): Læring i praksis. Et sociokulturelt perspektiv. København: Hans Reitzels Forlag.

Sørensen, Birte (1999): "IKT - en udfordring til dansklæreren" I: Sven Erik Henningsen og Birte Sørensen (red.): Danskdidaktiske synsvinkler. København: Dansklærerforeningen.

Thavenius, Jan (1997): "Skolen og den kulturelle kanon" I: Kirsten Drotner & Karen Klitgaard Poulsen (red.): Tankestreger. Nye medier, andre unge. København: Borgen.

Thorup, Mikkel (red.) (2004): At tænke globalt. Globalisering, sociologi, politik. København: Hans Reitzels Forlag.

Tiller, Tom (red.) (2004): Aksjonsforskning. I skole og utdanning. Kristiansand: Høyskoleforlaget.

Trier, Uri Peter (2003): "Twelve Countries Contributing to DeSeCo: A Summary Report". I: Dominique S. Rychen, Laura H. Salgenik & Mary Elizabeth McLaughlin (eds.): Contributions to the Second DeSeCo Symposium. Neuchâtel: Swiss Federal Statistical Office.

Trier, Uri Peter (2001): "Defining Educational Goals: A Window on the Future" I: Dominique S. Rychen & Laura H. Salgenik (red.): Defining and Selecting Key Competencies. Göttingen: Hogrefe & Huber Publishers.

Tufte, Birgitte (1998): TV på tavlen – om børn, skole og medier. København: Akademisk Forlag.

Uddannelsesstyrelsen (2001): IT i dansk: referat fra en konference. Hæfte nr. 11. København: Undervisningsministeriet. Uddannelsesstyrelsen.

http://us.uvm.dk/gymnasie/udvikling/haefte11/omslag.htm (lokaliseret 1. april 2005).

Undervisningsministeriet (2003): "Lov om folkeskolen". LBK nr 870 af 21/10/2003.

http://www.retsinfo.dk/_GETDOCM_/ACCN/A20030087029-REGL (lokaliseret 30. december 2004).

Viemose, Rikke (2004): Skriv en avis. København: Dansklærerforeningen.

Viemose, Rikke (2004b): Lærervejledning til Skriv en avis. København: Dansklærerforeningen.

http://www.laerersiden.dansklf.dk/uploads/media/SKRIV_EN_AVIS_L_RER_MEDLEMSEKS.pdf (lokaliseret 18. december 2004, kræver adgangskode).

Vygotsky, Lev (2000): Thought and Language. Opr. 1986/1934. Cambridge (Massachusetts): The MIT Press.

Vygotsky, Lev (1978): Mind in Society. The Development of Higher Psychological Processes. Redigeret og udgivet af Michael Cole m.fl. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.

Wahlgren, Bjarne (1981): "Erfaringsbearbejdning og deltagerstyring" I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 29, nr. 9/10.

Webster, Frank & Basil Dimitriou (red.) (2004): Manuel Castells. 3 vols. London: SAGE Publications Ltd.

Wegerif, Rupert (2004): "The role of educational software as a support for teaching and learning conversations" I: Computers & Education. Volume 43. Nr. 1-2.

http://www.dialogbox.org.uk/Rupert_Wegerif/rwpapers/Wegerif%20CompEd4.doc (lokaliseret 15. december 2004).

Wegerif, Rupert (2003): "The value of Artificial Stupidity" I: Teaching Thinking, Vol. 4, nr. 1. Birmingham: Questions Publishing.

http://www.dialogbox.org.uk/Rupert_Wegerif/rwcolumns/fft%20ict.htm (lokaliseret 15. december 2004).

Wegerif, Rupert (2001): "Applying a dialogical model of reason in the classroom". I: Joiner, Richard, Karen Littleton, Dorothy Faulkner & Dorothy Miell (red.): Rethinking Collaborative Learning. London: Free Association Books.

http://anubis.open.ac.uk/thinking/FlashPages/publications/WegDialogical.htm (lokaliseret 2. april 2004).

Wegerif, Rupert, Mercer, Neil and Lyn Dawes (1998): "Software Design to Support Discussion in the Primary Classroom" I: Journal of Computer Assisted Learning. vol. 14. Nr. 3.

http://www.dialogbox.org.uk/Rupert_Wegerif/rwpapers/SoftDesign.htm (lokaliseret 18. december 2004)

Weinert, Franz E. (2001): "Concept of Competence: A Conceptual Clarification". I: Dominique S. Rychen & Laura H. Salgenik (eds.): Defining and Selecting Key Competencies. Göttingen: Hogrefe & Huber Publishers.

Weinert, Franz E. (1999): Concept of Competence. DeSeCo Expert Report. Swiss Federal Statistical Office, Neuchâtel.

http://www.portal-stat.admin.ch/deseco/deseco_weinert.htm (lokaliseret 18. oktober 2004.

Weizenbaum, Joseph (1966): "ELIZA--A Computer Program For the Study of Natural Language Communication Between Man and Machine" I: Communications of the ACM. Volume 9, nr. 1.

http://i5.nyu.edu/~mm64/x52.9265/january1966.html (lokaliseret 15. december 2004).

Wellman, Barry (1999): "Living Networked in a Wired World".

http://www.chass.utoronto.ca/~wellman/publications/livingnetworked/ieee1%5B1%5D.4b.PDF (lokaliseret 2. september 2004).

Wellman, Barry (2001): "Physical Place and CyberPlace: The Rise of Personalized Networking" I: International Journal of Urban and Regional Research. Vol. 25, no. 2, pp. 227-252.

http://www.chass.utoronto.ca/~wellman/publications/individualism/ijurr3a1.htm (lokaliseret 2. september 2004).

Wentzel, K.R. (1989): Adolescent classroom goals, standards for performance, and academic achievement: An interactionist perspective. I: Journal of Educational Psychology. 81.

White, R. & V. Arndt. 1991. Process Writing. Longman.

Wittern, Jörn (1985): "Methodische und mediale Aspekte des Handlungszusammenhangs pädagogischer Felder" I: Gunter Otto & Wolfgang Schultz (udg.) (1985): Methoden und Medien der Erziehung und des Unterrichts. 4. bind af Dieter Lenzen: Enzyklopädie Erziehungswissenshaft. Stuttgart: Klett-Cotta.

Wood, David, Bruner, Jerome S. & Ross, Gail (1976): "The Role of Tutoring in Problem Solving" I: Journal of Child Psychology and Psychiatry. Vol. 17.

Würtz, Marianne (1991): "At skrive krimier med alle sanser" I: Sven Erik Henningsen og Birte Sørensen (red.): Danskdidaktiske synsvinkler. København: Dansklærerforeningen.

Ziehe, Thomas (2000): "God Anderledeshed" I: Anne Knudsen & Carsten Nejst Jensen (red.): Ungdomsliv og læreprocesser i det moderne samfund. 2. udg. Værløse: Billesø & Baltzer.

Østerlund, Roland Svarrer (2003): "Forord" I: Nøglekompetencer – forskerbidrag til Det Nationale Kompetenceregnskab. København: Undervisningsministeriet.

Østerud, Svein & Camilla Wiig (2000): ”Med kulturen i sentrum for IKT-forskningen: En studie i etableringen og gjennomføringen av prosjektet Elektronisk ransel i tre videregående skoler i Narvik” I: Sten R. Ludvigsen og Svein Østerud: Ny teknologi – nye praksisformer. Teoretiske og empiriske analyser av IKT i bruk. Oslo: Unipub forlag.

http://www.itu.no/Dokumenter/Rapporter/t1004526264_03/view (lokaliseret 15. april 2005).

Østerud, Svein, Anniken Larsen & Ola Erstad (1999): Når ideer flyter sammen… En studie av implementering av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i grunnskolen i Hole kommune. Oslo: ITU.

http://www.itu.no/Dokumenter/Rapporter/t1001421642_43/view (lokaliseret 15. april 2005).

9.1. Ordforklaringer

Algoritme: Ordet algoritme stammer fra navnet på en arabisk matematiker og er kommet til dansk via latin og engelsk. Ordet algoritme anvendes om beskrivelser af procedurer for udførelse af regneopgaver.

Allocentrisk: Af græsk allos: anden, og latinsk centrum. Den allocentriske er fokuseret på den andens tanker og følelser, modsat den egocentriske.

Kilde: Dorland's Illustrated Medical Dictionary.

Aksiom: Aksiom kommer af græsk aksioma, der betyder værdi. Aksiomer er grundsætninger der ikke kan bevises.

Asynkron: A- er græsk og betyder ikke-, så noget der er asynkront er ikkesamtidigt.

Axiologi: Axiologi er en sammenhængende gruppe af aksiomer.

Browser: Af engelsk to browse: At græsse. Et program til at "græsse" på internettet med. Programmet viser websiderne og giver mulighed for at man kan bevæge sig fra side til side ved klik på links. Kendte browsere er fx Microsofts Internet Explorer, Opera, Netscape Navigator, Mozilla Firefox.

Cache: Cache er engelsk og betyder depot. Google har alle hjemmesider liggende i sin cache (dvs. på sine hukommelsesmedier) og giver mulighed for at brugeren kan se denne cachede tekst i stedet for den originale. Google fremhæver søgeordene med farve når den cachede tekst vises.

cmc: Computer Mediated Communication (computermedieret kommunikation).

CMS: Content Management System. Et program placeret på en internetserver som gør det muligt at publicere hjemmesider direkte på nettet.

CPU: Central Processing Unit. Den chip i computeren som styrer alle de andre enheder.

DeSeCo: OECD-arbejdsgruppe: Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundations. www.deseco.admin.ch.

Foretrukne: En betegnelse i Internet Explorer for sider man gerne vil kunne vende tilbage til. Internet Explorer gemmer en titel på siden, evt. en beskrivelse af den og en link så man ved at klikke på titlen i menuen "Foretrukne" kan komme direkte til siden. Andre ord for foretrukne er bogmærker eller favoritter.

f2f: Face to face (ansigt-til-ansigt).

Hoste: At hoste hjemmeside betyder at stille serverplads til rådighed for hjemmesidens filer. Der er mange virksomheder, de såkaldte webhoteller, på markedet der tilbyder forskellige services og plads i forskelligt omfang – ganske som real life-hoteller.

Internet Explorer: En browser fra firmaet Microsoft. Næsten enerådende på markedet fra slutningen af 90'erne.

Information: Informere kommer af latin informare og betyder at forme i, at fremstille og heraf kommer en information som noget der er formet eller fremstillet.

IRL: In real life. Det kropsbaserede liv der leves uden for cyberspace.

ITMF: ITMF står for IT og Medier i Folkeskolen. S, SF, CD og RV afsatte i juni 2000 340 millioner kroner til projektet der skulle "styrke udviklingen og den pædagogiske anvendelse af IT og andre medier i folkeskolens undervisning" (fra pressemeddelelse 7. juni 2000). Læs mere på www.itmf.dk.

Kronotop: Kronos betyder tid, topos betyder sted; at være på en kronotop betyder altså at man på et tidspunkt er på et sted.

Latenstid: Latens kommer fra latin over fransk og betyder skjult, dvs. det der ikke er kommet til udfoldelse endnu. Latenstid er et mål for hvor lang tid der går fra et signal er sendt, til teknologien har sat mærker i mediet (fx er der en lille, men mærkbar forskydning ved satelittelefoni); latenstid kan skyldes signalernes hastighed og teknologiens beregningstid.

Motivation: Motivation kommer af motiv der kommer af latin motivus der betyder bevægende eller drivende. Motivation betyder altså bevæggrunde; det der driver mennesker fremad.

NKR: Det Nationale Kompetenceregnskab. Et projekt nedsat af fire ministerier i forlængelse af OECD's igangsættelse af DeSeCo-projektet. www.nkr.dk.

Pda: Personal Digital Assistant. En lille håndholdt computer.

Plastisk: Plastisk kommer af græsk og betyder at noget kan formes.

Proxemik: Proxemik kommer af latin og betyder nærhed. Proxemik er anvendelsen af fysisk nærhed og berøring som meddelelse (Crystal 1997:315).

Semantik: Semantik kommer fra græsk. Sema- betyder tegn. Semantik er læren om tegnenes betydning og sammenhæng med det betegnede.

Synkron: Syn- kommer af græsk og betyder med- eller samme-. Kronos kommer af græsk og betyder tid. At noget er synkront betyder altså at det sker samtidigt.

Syntaks: Syn- kommer af græsk og betyder sam-, -taksis kommer af græsk og betyder ordning eller berøring. Syntaks betyder således samordning eller samberøring og er en beskrivelse af hvordan tegn kan samordnes eller sættes efter hinanden inden for et givet sprog.

Syntopisk: Syn- betyder sam-, topisk kommer af topos, der betyder sted. At noget er syntopisk betyder således at det er på samme sted.

Transkron: Trans- kommer af græsk og betyder igennem eller på tværs af. Noget der er transkront er altså noget der eksisterer gennem tid.

Transtopisk: Trans- kommer af latin og betyder igennem eller på tværs af. Topisk kommer af græsk topos der betyder sted. At noget er transtopisk betyder altså at det sker på tværs af steder.

Turingmaskine: En Turingmaskine er matematisk model af en simpel computer. Med en Turingmaskine kan enhver anden computer simuleres, og derved kan man med Turingmaskinens matematiske model analysere enhver computerfunktion: "TMs [...] are maximal formalisms because they can define any language defined through any other model" (Mandrioli & Ghezzi 1987: 139).

URL: Uniform Resource Locator. Også kaldet webadressen. Den tekst der bestemmer placeringen af hjemmesiden på internettet. Fx www.did.bundsgaard.net/didaktik.

Viskositet: Viskos kommer af latin og betyder at noget er tyktflydende, sejt, klæbrigt.

Noter

Redigeret af Jeppe Bundsgaard
Sidst opdateret: 25-01-2016
Denne sides adresse: www.did2.bundsgaard.net/litteratur/index.php